ՄՈԴՈՒԼ 1․ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ՄՈԴՈՒԼ 2․ ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄ ԵՆ ՏԵՂԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՈՆՔ ՀԱՍՑԵԱԳՐՈՒՄ ԵՆ ՏԵՂԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ    
ՄՈԴՈՒԼ 3․ Ի՞ՆՉ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿԻՐԱՌՎԵԼ ԲՈԼՈՐ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԵՎ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ    
ՄՈԴՈՒԼ 4․ ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ) ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
ՄՈԴՈՒԼ 5․ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԻՄՆՎԵԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԻ ՎՐԱ՝ ՏԵՂԱՅԻՆԸ ԱՐԺԵՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ԱՅՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ    

ՄՈԴՈՒԼ 1․ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԻՄՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)    
ՄՈԴՈՒԼ 2․ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ    
ՄՈԴՈՒԼ 3․ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ    
ՄՈԴՈՒԼ 4․ ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ    
ՄՈԴՈՒԼ 5․ ՏՈՒՐ ՕՊԵՐԵՅԹԻՆԳ    


The miniatures from ancient Armenian manuscripts are used in this website
©2000 Armenian Ecotourism Association Design by Armen Galyan